ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> mayisoft 东北新闻网舆情监æŽ?/title> <link href="css/dwzs.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="css/foucs.css" rel="stylesheet" /> <script src="js/jquery-1.9.1.min.js" type="text/javascript"></script> <script src="js/jquery.foucs.js" type="text/javascript"></script> </head> <h1><a href="http://jiangbiankezhan.com/">ʱʱ²ÊappÏÂÔØ</a></h1> <div id="yeeg4l34" class="m0 disb f0 oh w1000"><img src="images/t1_r1_c3.jpg"/></div> <div class="h29 m0" id="#zgjxs"> <div id="nav" class="w1000 m0"><span class="floatl"><a href="http://jiangbiankezhan.com/" target="_blank" style="background:none" >网站首页</a></span><span class="floatr" style="line-height: 29px; padding-right:20px;">热线ï¼?24-31885632 传真ï¼?24-31885632</span></div> </div> <!-- 代码 开å§?--> <div id="main"> <div id="index_b_hero"> <div id="yeeg4l34" class="hero-wrap"> <ul class="heros clearfix"> <li class="hero"> <a title="第一张图的说æ˜?> <img src="images/1.jpg" class="thumb" /> </a> </li> <li class="hero"> <a title="第二张图的说æ˜?> <img src="images/2.jpg" class="thumb"/> </a> </li> <li class="hero"> <a title="第三张图的说æ˜?> <img src="images/3.jpg" class="thumb"/> </a> </li> </ul> </div> <div id="yeeg4l34" class="helper"> <div id="yeeg4l34" class="mask-left"> </div> <div id="yeeg4l34" class="mask-right"> </div> <a href="#" class="prev icon-arrow-a-left"></a> <a href="#" class="next icon-arrow-a-right"></a> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> $.foucs({ direction: 'right' }); </script> <!-- 代码 结束 --> <div class="oh clearb" id="w960"> <div id="yeeg4l34" class="w694 oh"> <!--频道介绍 op--> <div id="yeeg4l34" class="br1 w676"> <h2><a><img src="images/t1_r8_c4.jpg" /></a></h2> <div id="pdjs"> 东北新闻网舆情频道依托自主研发的舆情监控系统,对新闻网站、新闻跟帖、论坛、博客、微博、各大报纸电子版等进è¡?4小时不间断监控,对信息进行跟踪、分析、研判。为客户提供最快、最全、最准的舆情信息服务和权威、专业的舆情咨询服务ã€? </div> </div> <!--频道介绍 ed--> <!--产品优势 op--> <div id="yeeg4l34" class="br1 w676"> <h2><a><img src="images/t1_r11_c4.jpg" /></a></h2> <div id="cpys"> <ul> <a><li><img src="images/t1_r13_c5.jpg" /><h1>全媒体监æµ?/h1><p>新闻网站、新闻跟帖、论坛、博客、视频、微博、报纸电子版等,网络信息一网打尽ã€?/p></li></a> <a><li><img src="images/t1_r13_c21.jpg" /><h1>数据分析</h1><p>对海量信息进行智能分析,筛查、归类,对关联信息进行统计、分析ã€?/p></li></a> <a><li><img src="images/t1_r15_c16.jpg" /><h1>数据备份</h1><p>原始信息留存。所有舆情均提供快照功能,即使原网站信息删除,仍可浏览信息ã€?/p></li></a> <a><li><img src="images/t1_r15_c6.jpg" /><h1>信息追踪</h1><p>对信息的传播源、传播途径和扩散点进行自动追踪ã€?/p></li></a> <a><li><img src="images/t1_r13_c17.jpg" /><h1>及时预警</h1><p>第一时间多渠道进行信息预警,为客户及时应对潜在危险赢得时间ã€?/p></li></a> <a><li><img src="images/t1_r15_c21.jpg" /><h1>7*24小时服务</h1><p>提供7*24小时实时监控服务,并随时回应客户需求ã€?/p></li></a> </ul> </div> </div> <!--产品优势 ed--> <!--定制服务 op--> <div id="yeeg4l34" class="br1 w676"> <h2><a><img src="images/t1_r19_c4.jpg" /></a></h2> <div id="dzfw"> <ul> <li><span class="f0 floatl disb"><img src="images/t1_r22_c7.jpg" /></span><span class="floatr oh w170"><h1>定向监测</h1><p>提供可以满足客户定向需求的细化服务ã€?/p></span></li> <li><span class="f0 floatl disb"><img src="images/t1_r22_c18.jpg" /></span><span class="floatr oh w170"><h1>信息细化</h1><p>对信息来源、倾向性等进行归类、分析ã€?/p></span></li> <li><span class="f0 floatl disb"><img src="images/t1_r27_c7.jpg" /></span><span class="floatr oh w170"><h1>舆情手机</h1><p>提供方便、快捷、安全的舆情接收载体ã€?/p></span></li> <li><span class="f0 floatl disb"><img src="images/t1_r27_c18.jpg" /></span><span class="floatr oh w170"><h1>舆情报告</h1><p>用数据说话,定期分析舆情动态、走势ã€?/p></span></li> </ul> </div> </div> <!--定制服务 op--> </div> <div id="yeeg4l34" class="w248 oh"> <!--网络舆情 op--> <div id="yeeg4l34" class="br2 oh"> <h1>网络舆情</h1> <h4>· 什么是网络舆情</h4> <p>网络舆情是网上流行的对社会问题不同看法的网络舆论,是社会舆论的一种表现形式,是通过互联网传播的公众对现实生活中某些热点、焦点问题所持的有较强影响力、倾向性的言论和观点。其表现方式主要为:新闻、微博、BBS论坛、博客、播客、聚合新é—?RSS)、新闻跟帖及转帖等ã€?/p> <h4>· 为什么要监控网络舆情</h4> <p>网络舆情具有表达快捷、信息多元,方式互动等特征,由于网民可以随意发表言论,网络舆情具有无限次传播的潜能。网络舆论的形成往往非常迅速,一个热点的存在加上一种情绪化的意见,就可以成为点燃一片舆论的导火索。如果处理不当,极有可能诱发民众的不良情绪,形成对当事主体形象具有较强破坏力的负面舆论ã€?/p> </div> <!--网络舆情 ed--> <!--舆情监控技æœ?op--> <div id="yeeg4l34" class="br2 oh"> <h1>舆情监控技æœ?/h1> <div id="yeeg4l34" class="w212"> <a> <img src="images/ld.jpg" /> <h3>漏斗模型</h3> </a> </div> <div id="yeeg4l34" class="w212"> <a> <img src="images/lp.jpg" /> <h3>舆情罗盘</h3> </a> </div> </div> <!--舆情监控技æœ?ed--> <!--联系我们 op--> <div id="yeeg4l34" class="br2 oh"> <h1>联系我们</h1> <h2>地址:沈阳市和平区和平南大街39å?9å±?/h2> <h2>热线ï¼?24-31885632</h2> <h2>传真ï¼?24-31885632</h2> </div> <!--联系我们 ed--> </div> </div> <div id="wei" class="m0"> 东北新闻网版权所有,未经授权ï¼?请勿转载或建立镜像,违者依法必究ã€?增值电信业务经营许可证 è¾½B1.B2-20150111 互联网新闻信息服务许可证 21120170001 </div> <script language="javascript" type="text/javascript" src="/wwwroot/js/1cad5b70-4b27-42b1-9784-339f5f0c865e-tj.js" charset="utf-8"></script><script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script><style>#pl_css_ganrao{ display:none }</style></body> </html><div id="pl_css_ganrao" style="display: none;"><q id='xq4ro'></q><tt id='xq4ro'><dd id='xq4ro'><noscript id='xq4ro'><dl id='xq4ro'><i id='xq4ro'></i><dd id='xq4ro'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='xq4ro'></tr><td id='xq4ro'></td><q id='xq4ro'></q><dd id='xq4ro'></dd><div id='xq4ro'><button id='xq4ro'><tfoot id='xq4ro'><i id='xq4ro'><dl id='xq4ro'><i id='xq4ro'><strike id='xq4ro'><dt id='xq4ro'></dt></strike></i></dl></i><pre id='xq4ro'></pre></tfoot><u id='xq4ro'></u><small id='xq4ro'></small></button><tr id='xq4ro'></tr></div><strike id='xq4ro'></strike><label id='xq4ro'></label><button id='xq4ro'></button><optgroup id='xq4ro'></optgroup><dd id='xq4ro'></dd><sup id='xq4ro'><del id='xq4ro'><strike id='xq4ro'><dd id='xq4ro'></dd></strike></del></sup><fieldset id='xq4ro'><p id='xq4ro'></p></fieldset><big id='xq4ro'><big id='xq4ro'><address id='xq4ro'><dl id='xq4ro'></dl></address><dd id='xq4ro'></dd><table id='xq4ro'><abbr id='xq4ro'><strong id='xq4ro'><blockquote id='xq4ro'></blockquote></strong></abbr><td id='xq4ro'><pre id='xq4ro'></pre></td></table></big></big><q id='xq4ro'><abbr id='xq4ro'><thead id='xq4ro'></thead></abbr></q><li id='xq4ro'><q id='xq4ro'><acronym id='xq4ro'><dd id='xq4ro'><td id='xq4ro'><noframes id='xq4ro'><tr id='xq4ro'><strong id='xq4ro'></strong><small id='xq4ro'></small><button id='xq4ro'></button><li id='xq4ro'><noscript id='xq4ro'><big id='xq4ro'></big><dt id='xq4ro'></dt></noscript></li></tr><ol id='xq4ro'><option id='xq4ro'><table id='xq4ro'><blockquote id='xq4ro'><tbody id='xq4ro'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='xq4ro'></u><kbd id='xq4ro'><kbd id='xq4ro'></kbd></kbd></noframes><abbr id='xq4ro'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='xq4ro'><button id='xq4ro'><abbr id='xq4ro'></abbr></button></thead><button id='xq4ro'><u id='xq4ro'><u id='xq4ro'></u></u><tr id='xq4ro'><optgroup id='xq4ro'><dd id='xq4ro'><dfn id='xq4ro'><tt id='xq4ro'><thead id='xq4ro'><optgroup id='xq4ro'></optgroup></thead></tt><legend id='xq4ro'></legend><noframes id='xq4ro'><b id='xq4ro'><form id='xq4ro'></form></b></noframes></dfn><pre id='xq4ro'></pre></dd></optgroup><dl id='xq4ro'><big id='xq4ro'><dd id='xq4ro'><td id='xq4ro'><dir id='xq4ro'></dir></td></dd></big><optgroup id='xq4ro'></optgroup><dfn id='xq4ro'></dfn></dl></tr></button><strong id='xq4ro'></strong><ol id='xq4ro'><dfn id='xq4ro'><kbd id='xq4ro'></kbd></dfn></ol><ul id='xq4ro'></ul><noframes id='xq4ro'></noframes><blockquote id='xq4ro'></blockquote><fieldset id='xq4ro'></fieldset><sup id='xq4ro'><p id='xq4ro'><tt id='xq4ro'><sup id='xq4ro'><bdo id='xq4ro'><ol id='xq4ro'><sup id='xq4ro'><dl id='xq4ro'><em id='xq4ro'><label id='xq4ro'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='xq4ro'></address></sup></tt></p><fieldset id='xq4ro'><noframes id='xq4ro'><code id='xq4ro'><strong id='xq4ro'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='xq4ro'></sup><div id='xq4ro'><pre id='xq4ro'><select id='xq4ro'></select><td id='xq4ro'></td></pre></div><kbd id='xq4ro'><u id='xq4ro'></u></kbd><div id='xq4ro'></div><blockquote id='xq4ro'></blockquote><q id='xq4ro'></q><th id='xq4ro'></th><big id='xq4ro'></big><address id='xq4ro'><b id='xq4ro'><select id='xq4ro'></select></b></address><code id='xq4ro'></code><ul id='xq4ro'><strike id='xq4ro'></strike></ul><noscript id='xq4ro'></noscript><pre id='xq4ro'></pre><div id='xq4ro'><p id='xq4ro'></p></div><tfoot id='xq4ro'></tfoot><thead id='xq4ro'><bdo id='xq4ro'></bdo></thead><kbd id='xq4ro'></kbd><p id='xq4ro'><fieldset id='xq4ro'><style id='xq4ro'></style></fieldset></p><acronym id='xq4ro'><big id='xq4ro'><code id='xq4ro'></code></big></acronym><noframes id='xq4ro'><fieldset id='xq4ro'></fieldset></noframes><ol id='xq4ro'></ol><font id='xq4ro'></font><td id='xq4ro'><ol id='xq4ro'></ol></td><center id='xq4ro'></center><option id='xq4ro'></option><legend id='xq4ro'></legend><big id='xq4ro'></big><sub id='xq4ro'><ol id='xq4ro'><li id='xq4ro'><label id='xq4ro'></label></li></ol></sub><i id='xq4ro'><ol id='xq4ro'></ol></i><del id='xq4ro'></del><tr id='xq4ro'><tr id='xq4ro'><bdo id='xq4ro'><form id='xq4ro'><em id='xq4ro'></em><ins id='xq4ro'><center id='xq4ro'><center id='xq4ro'></center></center></ins><pre id='xq4ro'><em id='xq4ro'></em><abbr id='xq4ro'><legend id='xq4ro'><div id='xq4ro'><center id='xq4ro'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='xq4ro'></b><noframes id='xq4ro'><span id='xq4ro'></span></noframes><font id='xq4ro'><ol id='xq4ro'></ol></font><td id='xq4ro'><abbr id='xq4ro'><option id='xq4ro'><big id='xq4ro'></big></option></abbr><dfn id='xq4ro'></dfn></td><form id='xq4ro'><legend id='xq4ro'></legend></form><td id='xq4ro'><strike id='xq4ro'><blockquote id='xq4ro'></blockquote></strike></td><sup id='xq4ro'><fieldset id='xq4ro'><li id='xq4ro'></li></fieldset></sup><option id='xq4ro'></option><thead id='xq4ro'></thead><del id='xq4ro'></del><b id='xq4ro'><tfoot id='xq4ro'></tfoot><i id='xq4ro'></i></b><sup id='xq4ro'></sup><thead id='xq4ro'></thead><kbd id='xq4ro'></kbd><acronym id='xq4ro'><strike id='xq4ro'></strike></acronym><table id='xq4ro'><select id='xq4ro'></select></table><strong id='xq4ro'></strong><center id='xq4ro'></center><p id='xq4ro'><b id='xq4ro'><bdo id='xq4ro'><span id='xq4ro'></span></bdo></b></p><tr id='xq4ro'><form id='xq4ro'><strong id='xq4ro'><dir id='xq4ro'></dir></strong><th id='xq4ro'></th></form><strong id='xq4ro'><select id='xq4ro'></select></strong></tr><form id='xq4ro'><pre id='xq4ro'></pre></form><code id='xq4ro'></code><optgroup id='xq4ro'></optgroup><strong id='xq4ro'><td id='xq4ro'><table id='xq4ro'><legend id='xq4ro'><legend id='xq4ro'><big id='xq4ro'><fieldset id='xq4ro'><q id='xq4ro'><tfoot id='xq4ro'><big id='xq4ro'><tt id='xq4ro'><thead id='xq4ro'></thead></tt></big><p id='xq4ro'></p><button id='xq4ro'><table id='xq4ro'><ins id='xq4ro'></ins><tt id='xq4ro'><li id='xq4ro'><thead id='xq4ro'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='xq4ro'><td id='xq4ro'></td><tfoot id='xq4ro'></tfoot></tr><strong id='xq4ro'><span id='xq4ro'><dfn id='xq4ro'></dfn><bdo id='xq4ro'><thead id='xq4ro'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='xq4ro'></button><ol id='xq4ro'><font id='xq4ro'><blockquote id='xq4ro'><center id='xq4ro'></center></blockquote></font></ol><strong id='xq4ro'></strong><dl id='xq4ro'><legend id='xq4ro'></legend><sub id='xq4ro'><small id='xq4ro'></small></sub></dl><style id='xq4ro'></style><pre id='xq4ro'><code id='xq4ro'></code></pre><big id='xq4ro'></big><font id='xq4ro'></font><bdo id='xq4ro'></bdo><dfn id='xq4ro'><dd id='xq4ro'><button id='xq4ro'><strike id='xq4ro'><div id='xq4ro'><div id='xq4ro'><legend id='xq4ro'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='xq4ro'><q id='xq4ro'></q></optgroup></dd><ol id='xq4ro'><q id='xq4ro'><dfn id='xq4ro'><button id='xq4ro'><tbody id='xq4ro'><tbody id='xq4ro'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='xq4ro'></dl><fieldset id='xq4ro'></fieldset><u id='xq4ro'></u><div id='xq4ro'><ins id='xq4ro'></ins></div><strong id='xq4ro'></strong><center id='xq4ro'></center><strong id='xq4ro'></strong><small id='xq4ro'></small><td id='xq4ro'><q id='xq4ro'><q id='xq4ro'><b id='xq4ro'><optgroup id='xq4ro'></optgroup></b></q><ol id='xq4ro'><bdo id='xq4ro'></bdo></ol><dd id='xq4ro'><th id='xq4ro'></th></dd><blockquote id='xq4ro'></blockquote><ul id='xq4ro'><style id='xq4ro'></style></ul></q></td><noscript id='xq4ro'></noscript><ol id='xq4ro'></ol><p id='xq4ro'></p><strong id='xq4ro'><big id='xq4ro'></big><strike id='xq4ro'><q id='xq4ro'><sup id='xq4ro'></sup></q></strike></strong><p id='xq4ro'><thead id='xq4ro'><acronym id='xq4ro'><tfoot id='xq4ro'><kbd id='xq4ro'></kbd><form id='xq4ro'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='xq4ro'></fieldset><b id='xq4ro'><dt id='xq4ro'></dt></b><sup id='xq4ro'></sup><label id='xq4ro'></label><noframes id='xq4ro'><ins id='xq4ro'></ins></noframes><td id='xq4ro'></td><dfn id='xq4ro'></dfn><font id='xq4ro'><style id='xq4ro'></style></font><tr id='xq4ro'><td id='xq4ro'></td></tr><dfn id='xq4ro'><ul id='xq4ro'></ul></dfn><tr id='xq4ro'></tr><abbr id='xq4ro'></abbr><strong id='xq4ro'></strong><dt id='xq4ro'></dt><span id='xq4ro'><label id='xq4ro'><td id='xq4ro'></td></label><address id='xq4ro'></address></span><label id='xq4ro'><bdo id='xq4ro'><dt id='xq4ro'><dl id='xq4ro'></dl></dt></bdo></label><abbr id='xq4ro'><optgroup id='xq4ro'></optgroup></abbr><code id='xq4ro'></code><address id='xq4ro'><thead id='xq4ro'></thead></address><td id='xq4ro'><style id='xq4ro'><tbody id='xq4ro'></tbody><strong id='xq4ro'></strong></style></td><ul id='xq4ro'><ul id='xq4ro'></ul></ul><del id='xq4ro'></del><th id='xq4ro'><option id='xq4ro'><legend id='xq4ro'></legend></option></th><b id='xq4ro'></b><i id='xq4ro'><noscript id='xq4ro'></noscript></i><q id='xq4ro'></q><select id='xq4ro'></select><option id='xq4ro'></option><optgroup id='xq4ro'><big id='xq4ro'></big></optgroup><noframes id='xq4ro'><acronym id='xq4ro'><em id='xq4ro'></em><td id='xq4ro'><div id='xq4ro'></div></td></acronym><address id='xq4ro'><big id='xq4ro'><big id='xq4ro'></big><legend id='xq4ro'></legend></big></address></noframes><ul id='xq4ro'></ul><abbr id='xq4ro'><p id='xq4ro'><small id='xq4ro'><bdo id='xq4ro'><code id='xq4ro'><i id='xq4ro'><legend id='xq4ro'></legend></i><sub id='xq4ro'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='xq4ro'></noscript><tr id='xq4ro'></tr><select id='xq4ro'><button id='xq4ro'><dfn id='xq4ro'><p id='xq4ro'></p><q id='xq4ro'></q></dfn></button><noframes id='xq4ro'></noframes><b id='xq4ro'></b></select><font id='xq4ro'></font><option id='xq4ro'></option><fieldset id='xq4ro'></fieldset><noframes id='xq4ro'><i id='xq4ro'><div id='xq4ro'><ins id='xq4ro'></ins></div></i></noframes><tr id='xq4ro'></tr><label id='xq4ro'><small id='xq4ro'></small><b id='xq4ro'></b></label><noscript id='xq4ro'><tr id='xq4ro'></tr><div id='xq4ro'></div><noscript id='xq4ro'></noscript><tr id='xq4ro'></tr></noscript><center id='xq4ro'></center><dl id='xq4ro'></dl><blockquote id='xq4ro'></blockquote><pre id='xq4ro'><dl id='xq4ro'><noframes id='xq4ro'><i id='xq4ro'></i></noframes><dt id='xq4ro'></dt></dl><label id='xq4ro'><dfn id='xq4ro'></dfn></label></pre><dir id='xq4ro'></dir><strike id='xq4ro'></strike><thead id='xq4ro'></thead><span id='xq4ro'></span><i id='xq4ro'></i><font id='xq4ro'></font><style id='xq4ro'></style><font id='xq4ro'></font><td id='xq4ro'><select id='xq4ro'><b id='xq4ro'><address id='xq4ro'><noscript id='xq4ro'><acronym id='xq4ro'></acronym></noscript></address><style id='xq4ro'><tbody id='xq4ro'></tbody></style></b></select><ul id='xq4ro'><thead id='xq4ro'></thead></ul></td><strike id='xq4ro'><dt id='xq4ro'></dt></strike><dfn id='xq4ro'></dfn><dir id='xq4ro'><b id='xq4ro'></b><font id='xq4ro'></font></dir><ul id='xq4ro'></ul><q id='xq4ro'></q><acronym id='xq4ro'></acronym><center id='xq4ro'><strong id='xq4ro'></strong></center><ins id='xq4ro'><label id='xq4ro'></label><span id='xq4ro'></span></ins><li id='xq4ro'><blockquote id='xq4ro'></blockquote></li><th id='xq4ro'><table id='xq4ro'></table></th><tfoot id='xq4ro'></tfoot><ins id='xq4ro'></ins><table id='xq4ro'></table><noscript id='xq4ro'><del id='xq4ro'><ol id='xq4ro'><center id='xq4ro'><ul id='xq4ro'></ul><div id='xq4ro'></div></center></ol></del></noscript><strong id='xq4ro'><legend id='xq4ro'></legend><td id='xq4ro'></td></strong><font id='xq4ro'><font id='xq4ro'></font></font><noscript id='xq4ro'><em id='xq4ro'><form id='xq4ro'><sub id='xq4ro'></sub></form><bdo id='xq4ro'></bdo></em></noscript><address id='xq4ro'></address><center id='xq4ro'><del id='xq4ro'></del><sup id='xq4ro'></sup></center><kbd id='xq4ro'></kbd><font id='xq4ro'><b id='xq4ro'></b><table id='xq4ro'></table><blockquote id='xq4ro'></blockquote></font><big id='xq4ro'><q id='xq4ro'><center id='xq4ro'><button id='xq4ro'></button></center></q></big><i id='xq4ro'><form id='xq4ro'><option id='xq4ro'></option><dir id='xq4ro'><thead id='xq4ro'></thead></dir></form><tr id='xq4ro'><strike id='xq4ro'><noframes id='xq4ro'><dl id='xq4ro'></dl></noframes></strike><dt id='xq4ro'></dt></tr></i><dfn id='xq4ro'></dfn><tbody id='xq4ro'></tbody><select id='xq4ro'><dir id='xq4ro'><noscript id='xq4ro'><th id='xq4ro'><strike id='xq4ro'></strike><small id='xq4ro'></small></th></noscript><tbody id='xq4ro'><em id='xq4ro'><optgroup id='xq4ro'></optgroup><style id='xq4ro'><tr id='xq4ro'></tr><address id='xq4ro'></address></style></em></tbody><code id='xq4ro'><noscript id='xq4ro'><ins id='xq4ro'><font id='xq4ro'></font></ins></noscript></code></dir><p id='xq4ro'></p><dl id='xq4ro'></dl></select><form id='xq4ro'><bdo id='xq4ro'></bdo><optgroup id='xq4ro'><tbody id='xq4ro'></tbody></optgroup><blockquote id='xq4ro'><button id='xq4ro'><pre id='xq4ro'><li id='xq4ro'><tfoot id='xq4ro'><kbd id='xq4ro'></kbd></tfoot><fieldset id='xq4ro'><dd id='xq4ro'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='xq4ro'></table><span id='xq4ro'><dl id='xq4ro'></dl></span></blockquote></form><em id='xq4ro'><small id='xq4ro'><blockquote id='xq4ro'></blockquote></small></em><tfoot id='xq4ro'></tfoot><del id='xq4ro'><pre id='xq4ro'></pre></del><em id='xq4ro'><acronym id='xq4ro'><th id='xq4ro'></th></acronym></em><fieldset id='xq4ro'></fieldset><code id='xq4ro'><noframes id='xq4ro'></noframes></code><form id='xq4ro'><optgroup id='xq4ro'><dir id='xq4ro'></dir></optgroup></form><strong id='xq4ro'></strong><ins id='xq4ro'><option id='xq4ro'></option></ins><dd id='xq4ro'></dd><span id='xq4ro'><tbody id='xq4ro'></tbody></span><strong id='xq4ro'><pre id='xq4ro'><form id='xq4ro'></form></pre></strong><li id='xq4ro'><abbr id='xq4ro'><dir id='xq4ro'></dir><acronym id='xq4ro'></acronym></abbr></li><ol id='xq4ro'></ol><strike id='xq4ro'></strike><label id='xq4ro'></label><legend id='xq4ro'><address id='xq4ro'><thead id='xq4ro'><tr id='xq4ro'></tr></thead></address><dt id='xq4ro'></dt></legend><thead id='xq4ro'></thead><ins id='xq4ro'><big id='xq4ro'></big></ins><kbd id='xq4ro'></kbd><center id='xq4ro'><acronym id='xq4ro'></acronym><code id='xq4ro'></code></center><ul id='xq4ro'><pre id='xq4ro'></pre></ul><style id='xq4ro'><dt id='xq4ro'><noframes id='xq4ro'></noframes></dt><sub id='xq4ro'></sub><b id='xq4ro'></b></style></div>